Resum viatge a Quito

Conveni entre els Ajuntaments de Quito i Barcelona

Memorando de Entendimiento entre els Ajuntaments de Quito i Barcelona

Carta de col·laboració