Organismes oficials

 • Los contratos laborales; El seguimiento del proceso de inserción
  Veure >
 • Funció Pública; lloc de treball Tècnic Inserció Laboral.
  Funcions. Demanda de la D.G.F.P. per fer el seguiment del procès.
  Veure >
 • Acord Estratègic.
  Mesura 13 – Millorar la qualitat de la Formació al llarg de la vida; Informe de seguiment: 30/09/2009,Línia: Formació Professional i Educació.
  Veure >
 • Programa d’inserció sociolaboral del col•lectiu de persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva discapacitat intel•lectual (DIL).
  Veure >
 • Juny 2003, Jornada sobre Funció Pública i Funcionament Intel.lectual Límit
  Veure >
 • Acuerdos de Gobierno nov. 1997-febrero 2005
  Veure >
 • ACNabiu procés inserció laboral 2011
  Veure >
 • Generalitat de Catalunya; Polítiques socials
  Veure >
 • Funció Pública contracte 2006 assessorament tutor Natural
  Veure >
 • Convocatòria restringida 2004
  Veure >
 • Convocatòria restringida 2005
  Veure >
 • Convocatòria restringida 2008
  Veure >
 • Art.25 del VI Conveni Col.lectiu dels Laborals de la Generalitat de Catalunya
  Veure >
 • Convocatòria 2007 canvis destinació
  Veure >
 • Art.23 dels IV Conveni Col.lectiu dels laborals de la Generalitat de Catalunya
  Veure >
 • Sopar de presentació de ACNabiu (octubre 1997,Museu Història de Catalunya
  Veure >
 • Guia F.I.L. per a Directius Públics (octubre 1997,Museu Història de Catalunya
  Veure >
 • Jornada Igualtat 2007
  Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) Jornada “L’Any Europeu d’Igualtat d’Oportunitats i les administracions públiques”, el proper dia 13 de novembre.
  Veure >
 • Formació Interdepartamental
  Jornada sobre funció pública i discapacitats, Barcelona, juny de 2003
  Veure >
 • Guia sobre el procés d’incorporació de les persones amb discapacitat intel•lectual a l’Administració de la Generalitat (27.12.06)
  Veure >
 • Parlament de Catalunya_18.03.2010 compareixença ACNabiu
  ompareixença de representants de l’Associació Catalana Nabiu davant la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats (tram. 357-00370/08). Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats. Compareixença.
  Veure >